Comunicat de presa SMIS 144524
ANUNTURI

SCOALA GIMNAZIALA POPRICANI, IASI

''Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.''
                                                                         Ioan Slavici

Un rol important în cultivarea spiritului elevului îl are şcoala şi , prin ea, dascălul. El este cel care ,cu răbdare şi dăruire, oferă liantul dintre copil şi lumea ce-l înconjoară. Fiecare om se naşte pe pământ cu un scop.Scopul nostru ,al dascălilor de la Şcoala Gimnazială Popricani,este de a oferi copiilor noştri afecţiunea şi încrederea de care au nevoie,de a-i sprijini şi de a-i încurja să-şi desfacă aripile.

Întotdeauna ne-am mândrit cu realizările elevilor noştri,dar ,din păcate,acestea au rămas necunoscute comunităţii din care facem parte.Aşa că,prin intermediul acestei pagini ne propunem să promovăm mai bine rezultatele pe care elevii noştri le obţin la diferite concursuri şcolare,să îmbunătaţim relaţia scoală-elev, şcoală-comunitate.

Astfel, ne dorim ca pagina şcolii să fie ,în primul rând,o poartă deschisă în permanenţă tuturor celor care vor să afle informaţii despre orarul copiilor şi al cadrelor didactice,regulamentul de ordine interioară,activitatea dascălilor,rezultatele pe care elevii le obţin la diferite concursuri şi nu numai.

Realizarea acestei pagini a fost un vis pe care l-am atins.Acum depinde de noi ca acest vis să nască alte vise pe care , cu dăruire , să le putem atinge.

II. SCURT ISTORIC AL SCOLII

Atestat din vremea domniei lui Stefan cel Mare,satul Popricani, situat in nord-estul judetului Iasi, la o distanta de 13 km de municipiul Iasi, a beneficiat de institutii administrative si judecatoresti precum si de scoala de pe langa biserica satului. In anul 1859 in satul component al comunei,Rediu Mitropoliei, exista o scoala cu doua sali de clasa unde invatau elevii din comuna Popricani 4 clase primare. Spre anul 1900,dupa ce se muta de la Rediu Mitropoliei la Popricani se infiinteaza aici o scoala de tip”Spiru Haret” unde se invatau 5 clase primare si se remarca invatatori deosebiti ca domnii: Andreescu si Vrajmasu.Dupa anul 1935 s-a remarcat in mod deosebit ca invatator si director Dumitru Zamfirescu, om de aleasa cultura si distinctie. Intre anii 1960 si 1962 in curtea scolii a mai fost construit un local care a fost utilizat pana in 1973 cand s-a dat in folosinta actualul local. Constructia acestuia a fost inceputa in anul 1968 si a beneficiat de o arhitectura asemanatoare tuturor scolilor construite in acea vreme.

In prezent, Scoala Gimnaziala Popricani , ca si unitate cu personalitate juridica are arondate Gradinita Nr. 2 din Tipilesti si GPN Nr 1 Popricani.

III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului din România a stabilit ca obiective principale:

o Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;
o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;
o Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază.

Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.

Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi sensul devenirii.

Ca parte a sistemului şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.

VIZIUNEA

Scoala Gimnaziala Popricani ,îşi propune să fie o şcoală modernă care să sporească posibilităţile de reuşită ale elevilor, oferindu-le acestora şanse egale pentru continuarea studiilor liceale, instruirea în spiritul cetăţeniei democratice şi pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai Uniunii Europene.

MISIUNEA

Scoala gimnaziala Popricani va avea cadrul adecvat pentru atingerea viziunii propuse, prin îmbunătăţirea condiţiilor materiale, stimularea formării, perfecţionării şi stabilităţii corpului de cadre didactice, accesul la mijloacele active şi moderne de predare-învăţare pentru dezvoltarea armonioasă a structurii personale a elevilor, reducerea abandonului şcolar şi riscul de abandon, orientarea şcolară şi profesională.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal pregătirea elevilor în raport cu cerinţele pieţei muncii locale, zonale, naţionale şi internaţionale, printr-un parteneriat permanent cadre didactice-elevi-părinţi, promovând imaginea şcolii în comunitatea locală şi nu numai.

În acest scop se vor organiza activităţi pentru :

•  consilierea părinţilor în vederea conştientizării importanţei investiţiei în formarea şi educarea copiilor;
•  stimularea valorilor autentice ale culturii româneşti şi universale prin dezvoltarea fondului de carte existent şi a capacităţilor de literaţie şi analiză literară.

Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.