➢DOCUMENTE UTILE - ÎNSCRIERE PREȘCOLARI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022:

link     Afis proiect plan scolarizare clasa pregatitoare an scolar 2021-2022
link     Cerere-tip de inscriere in clasa pregatitoare - 2021 – ETAPA I
link     Informare prelucrare date caracter persona proces inscriere invatamanat primar 2020
link     Precizari privind evaluarea nivelului de dezvoltare 22 MARTIE-27 APRILIE 2021
link     Debutul scolaritatii - Ghid pentru parinti
link     Cerere evaluare - Anexa 2 pentru anul scolar 2021-2022
link     Afis acte dosar inscriere clasa pregatitoare 2021-2022
link     Calendar inscriere clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022
link     Metodologie inscriere copii clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022
link     OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inscriere clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022
 
 

➢DOCUMENTE UTILE - ÎNSCRIERE PREȘCOLARI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021:

link     Afis acte dosar inscriere gradinite 2020-2021
link     Afis plan scolarizare invatamant prescolar an scolar 2020-2021
link     AFIS plan scolarizare invatamant prescolar an scolar 2020-2021 - GPN nr.1
link     Program reinscrieri/inscrieri gradinita pentru anul scolar 2020-2021
link     Criterii specifice pentru inscrierea in invatamantul prescolar 2020-2021
link     Cerere reinscriere la gradinita 2020-2021
 
 

➢DOCUMENTE UTILE - ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021:

link     Afis acte dosar inscriere clasa pregatitoare 2020-2021
link     Afis inscriere clasa pregatitoare orar
link     AFIS proiect plan scolarizare clasa pregatitoare an scolar 2020-2021
link     EVALUARE PSIHOSOMATICA 2020 PRECIZARI CJRAE IASI
link     MEC Metodologie inscriere invatamant primar Calendar 2020
link     CERERE TIP CLASA PERGATITOARE 2020 ETAPA I
 
 

➢DOCUMENTE UTILE - ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020:

link     adresa ISJ IS_reinscrieri si inscrieri gradinita 2019
link     AFIS acte dosar inscriere gradinite 2019_2020
link     AFIS proiect plan scolarizare inv prescolar an scolar 2019 2020-GPN nr.1.pdf
link     AFIS proiect plan scolarizare inv prescolar an scolar 2019 2020-scoala gim popricani
link     Cerere_reinscriere_la_gradinita_2019_2020_MODEL_2019 --- PDF
link     Cerere_reinscriere_la_gradinita_2019_2020_MODEL_2019 --- WORD DOC
link     ISJ Iasi_calendar inscrieri preșcolar 2019-2020
link     Scoala Gimnaziala Popricani_program reînscrieri_înscrieri grădiniță_2019_2020
 
 

➢DOCUMENTE UTILE - ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ/ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019:

link     AFIS acte dosar inscriere gradinite 2018-2019 mai 2018
link     AFIS calendsar_acte dosar reinscriere_ inscriere gradinite 2018-2019
link     AFIS proiect plan scolarizare inv prescolar an scolar 2018 2019-gpn NR.1 POPRICANI
link     AFIS proiect plan scolarizare inv prescolar an scolar 2018 2019-S08 POPRICANI
link     AFIS_CRITERII SPECIFICE_inscriere inv prescolar_ 2018_2019
link     CALENDAR INSCRIERE GRADINITA_2018-2019
link     cerere pentru inscriere la gradinita_2018
link     CERERE_DE_REINSCRIERE_LA_GRADINITA_2018_2019
link     Informatii ISJ referitoare la inscrierea in clasa pregatitoare - 2018-2019
link     OMEN_3242 - Calendar inscriere clasa pregatitoare - 2018
link     Cerere tip înscriere clasa pregatitoare 2018 - Etapa I
link     Anunt evaluare psihosomatica - 13 martie 2018
link     Criterii specifice de departajare
link     Proiect plan scolarizare invatamant primar - An scolar 2016 2017

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor din gradinitele arondate Scolii Gimnaziale Popricani se desfășoară în data de 10 martie 2016, de la ora 10,00, la Centrul județean de resurse și asistență educațională, (CJRAE) Iasi - B-dul Socola,nr.61 A.

➢ DESCRIEREA UNITATII DE INVATAMANT

     Una din salile de clasa dispune de mobilier scolar adecvat elevilor ce vor urma cursurile clasei pregatitoare, mobilier oferit de catre Inspectoratul Judetean, Iasi , precum si de materiale didactice deosebite si extrem de utile in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului instructiv – educativ.
     Cealalta sala de clasa va fi dotata in vacanta de vara a acestui an cu acelasi tip de mobiler si aceleasi materiale didactice,dotari ce se vor realiza tot cu sprijinul ISJ, IASI.
      Activitatile claselor pregatitoare se vor desfasura in incinta Scolii Gimnaziale Popricani. Elevii vor avea la dispozitie biblioteca scolii si laboratorul de informatica.Scoala pune la dispozitia elevilor din localiatea Tipilesti microbuzul scolar in vedrea trasportarii acestora la /de la cursuri.
 

➢ METODOLOGIA SI CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

      Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 pot fi accesate pe www.edu.rolink.

      Anul acesta, copiii vor fi inscrisi la clasa pregatitoare in doua etape, fata de patru anul trecut: prima - parintii pot opta atat pentru scolile de circumscriptie, cat si pentru celelalte scoli, a doua etapa - copiii pot fi inscrisi doar la scolile cu locuri ramase libere. Inscrierile incep pe 2 aprilie. Pentru cei care se inscriu la scolile din afara circumscriptiei, se aplica intai criteriile generale (grad de handicap, orfan, existenta unui frate inmatriculat la acea scoala), apoi criteriile specifice stabilite de scoala.

      Prevederile fac parte din proiectul de Metodologie pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2016 - 2017, lansat sambata 16 martie de catre Ministerul Educatiei Nationale in dezbatere publica.

•Scolile cu predare in limba minoritatilor pot introduce test de limba
•Parintele va putea sa refuze din start scoala de circumscriptie, insa in cazul in care copilul sau va ramane neinscris - repartitia acestuia va fi facuta de aplicatia informatica
•In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru unitati de invatamant la care mai exista locuri disponibile.
• Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular se face in prima etapa de inscriere.
•Copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2014 inclusiv, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, vor fi inmatriculati in clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
•Si copiii care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014 se vor putea inscrie in clasa I, dupa evaluarea dezvoltarii psihosomatice care atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada prevazuta de calendarul inscrierii in clasa pregatitoare (02 - 19 aprilie 2013).

Parintii copiilor vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip in care solicita evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului. In situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor si in alte zone ale judetului/municipiului Bucuresti, depunerea cererilor se poate face si la sediul unitatilor/institutiilor in care se va realiza evaluarea.

Perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltarii psihosomatice va fi planificata in intervalul orar 8-20, astfel incat programul de desfasurare sa sprijine accesul parintilor la serviciile de evaluare.

La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Alegerea scolii la care va fi inscris copilul .Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, la scoala de circumscriptie, vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata. Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.

Numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferenta dintre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa. De exemplu, daca in circumscriptia scolara a unei unitati de invatamant exista 40 de copii care trebuie inscrisi la clasa pregatitoare, atunci scoala primeste prin planul de scolarizare 2 clase pregatitoare (50 de locuri). Ca urmare, numarul de locuri libere este de 10 la clasa pregatitoare (50-40).

In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:
a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant respectiva.

In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criterii, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate.

Criteriile specifice stabilite la nivelul unităţii noastre ,conform precizărilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3434/2013 :

• Copilul a frecventat grădiniţa din subordinea şcolii.
• Domiciliul bunicilor/tutorilor/persoanelor care au în întreţinere copilul se află în circumscripţie.
• Copilul are părinţii plecaţi în străinătate şi se află în îngrijirea unor persoane din circumscripţia şcolară.
• Serviciul părinţilor este în apropierea unităţii de învăţământ.
• Domiciliul elevului este mai aproape de unitatea şcolară vizată decât unitatea şcolară de care aparţine.

LISTA DOCUMENTELOR CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE

-Adeverinţă că preşcolarul a frecventat gradiniţa din subordinea şcolii în anul şcolar 2013-2014.
-Copii CI/BI bunici/tutori/persoane care au în întreţinere copilul.
-Declaraţii pe propria raspundere că părinţii copilului sunt plecaţi în străinătate.
-Adeverinţă de salariat de la serviciul părinţilor.

Informatii pentru parinti

Inscrierile se fac la secretariatul Scolii Gimnaziale Popricani. Pentru mai multe informatii va rugam sa contactati Secretariatul Scolii Gimnaziale Popricani.
Telefon: 0232-297109
Fax: 0232-297109
Email: scoalapopricani@yahoo.com

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017:

              LUNI-VINERI , 8,00-20,00
              SÂMBĂTA , 8,00-13,00
Părinţii pot apela gratuit numărul telefonic verde judeţean 0800 816 232,de luni până vineri în intervalul orar 9,00-16,00.
Telefon Şcoala Gimnazială Popricani 0232 297109 , zilnic între orele 8,00-16,00.
 
linkInformatii pentru parinti oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean
linkInformatii pentru parinti oferite de pe pagina oficiala a Ministerului Educatiei Nationale
 
     IMAGINI ALE SALII DE CLASA UNDE ISI VOR DESFASURA ACTIVITATILE CLASA PREGATITOARE.
 
Inscriere invatamant primar 2014 Inscriere invatamant primar 2014 Inscriere invatamant primar 2014 Inscriere invatamant primar 2014 Inscriere invatamant primar 2014
 
linkInapoi la inceputul paginii