link   Bugetul pe anul 2020

link   HCA 1 - Aprobare evaluare anuala 2014-2015

link   HCA 2 - Avizare detasare 2015-2016

link   HCA 3 - Continuitate Arsene Catalina 2015-2016

link   HCA 4 - Transfer elevi

link   HCA 6 - Aprobare recomandări grade

link   HCA 7 - ROI

link   HCA 8 - Aprobare burse

link   HCA 9 - Transfer elevi

link   HCA 10 - Raport managerial director 2014-2015

link   HCA 11 - Aprobare fisa de incadrare 2015-2016

link   HCA 12 - Plan managerial 2015-2016

link   HCA 13 - Decontare naveta

link   HCA 14 - Buget 2016

link   HCA 15 - Plan de scolarizare 2016-2017

link   HCA 16 - Cereri completare norma titulari 2016-2017

link   HCA 17 - Cereri 16 ore norma titulari gr 1 peste 25 ani 2016-2017

link   HCA 18 - Avizare fise vacantare anexe 2016-2017

link   HCA 20 - Revizuire aprobare burse sem. II 2015-2016

link   HCA 22 - Transfer elevi sem. II

link   HCA 23 - Aprobare buget alocat 2016

link   HCA 24 - Aprobare fonduri serv. arhivare

link   HCA 25 - Aprobare plata ind. de instalare

link   HOT. 5 - Aprobare concedii fara plata

link   HOT. 19 - Raport managerial director sem. I 2015-2016

link   HOT. 21 - Aprobare program Scoala Altfel

link   HOT. 26 - Pretransfer Frai Ana-Maria

link   HOT. 27 - Acord prelungire CIM

link   HOT. 28 - Sanctiune disciplinara Uliuliuc Ana

link   Proiect de dezvoltare institutionala 2016-2021

link   Buget venituri si cheltuieli 2016 - Scoala Gimnaziala Popricani

link   Buget venituri si cheltuieli 2015 - Scoala Gimnaziala Popricani

link   Buget venituri si cheltuieli 2014 - Scoala Gimnaziala Popricani

 

Plan de masuri privind reglementarea accesului persoanelor in scoala

Asigurarea pazei unitatilor de invatamant

1.Paza unitatilor de invatamant de pe raza comunei se realizeaza de catre un gardian autorizat in colaborare cu Politia Locala Popricani.
2.Existenta unui plan intern de supraveghere si monitorizare a accesului persoanelor straine (turbulente, aflate sub influenta bauturilor alcoolice, cu comportament agresiv sau care perturba prin atitudine activitatea didactica si programul scolii) in incinta unitatilor in care se include:
• Numarul de telefon al Politiei Locale Popricani
• Numarul unic de urgenta 112
• Numarul de telefon al directorului si numele acestuia
• Numele persoanelor de paza
• Numele profesorilor de serviciu conform graficului afisat
• Graficul cu elevii de serviciu

Asigurarea serviciului pe scoala

1.Existenta graficului de serviciu pe scoala a cadrelor didactice si a prezentei acestora pe holul scolilor si in perimetrul exterior.
2.Serviciul pe scoala al cadrelor didactice este organizat in zilele cu mai putine ore la clasa in functie de marimea corpului de scoala in numar de cel 2 cadre didactice, repartizate cate 1 pe fiecare etaj.

Reglementarea accesului in unitatea de invatamant

1.Accesul elevilor si al personalului scolii se face prin intrarile stabilite, securizate si pazite corespunzator.
2.Accesul elevilor in unitatea de invatamant pe baza carnetului de elev si a ecusoanelor.
3.Accesul in scoala al persoanelor straine (parinti/reprezentanti legali ai acestora, rude, vizitatori) se face folosind intrarea profesori pe baza de C.I. si primind un ecuson de vizitator de la elevul de serviciu.
4.Existenta unui Registru pentru evidenta accesului vizitatorilor la elevul de serviciu cu scopul mentionarii datelor de identificare si a scopului vizitei
5.Vizitatorii au obligatia de a purta ecusonul la vedere pana la momentul parasirii scolii.
6.Elevul de serviciu/cadre didactice de serviciu pe scoala /personal de ingrijire va conduce vizitatorul la persoana sau locul dorit.
7.Se interzice accesul vizitatorilor in anumite spatii ale scolii fara acordul conducerii unitatii.
8.Nerespectarea acestor precizari atrage dupa sine evacuarea persoanelor straine de catre organelle de paza sau politie si chiar interzicerea ulterioara a accesului acestora in unitate.
9.Accesul parintilor/reprezentantilor legali in scoala este permis in urmatoarele cazuri:
• La solicitarea educ/invatatori/prof diriginti/cadre didactice/conducerea unitatii.
• La sedintele/lectoratele cu parintii.
• Pentru rezolvarea unor problem ce tin de acte , dosare, scutiri medicale, invoiri.
• La intalnirile solicitate de parinti programate de comun accord cu cadrele didactice sau conducerea scolii.
• La diferite evenimente publice: serbari, alte activitati.
• Pentru sprijinirea deplasarii copiilor din invatamantul prescolar, respective clasa pregatitoare si clasa I in si din sala de curs.
10.In cadrul unitatii noastre parintii/reprezentantii legali ai acestora pot insoti elevii la cursuri numai pana la intrarea in curtea scolii.
11.Parintii/reprezentantii legali ai prescolarilor si elevilor de la clasa pregatitoare pot insoti copii pana la intrarea pe holul scolii.
12.Parintii/reprezentantii legali nu au acces in unitate decat in pause, cu exceptia situatiilor de forta majora.
13.Se interzice:
• Accesul in scoala a persoanelor turbulente, sun influenta bauturilor alcoolice,a celor care detin asupra lor obiecte ce pot pune in pericol avand comportament agresiv, sau a celor care perturba linistea.
• Intrarea vizitatorilor insotiti de caini sau care au asupra lor arme, obiecte cotondente, substante toxice, explosive, irritant lacrimogene sau inflamabile, publicatii cu character obscene sau instigator, stupefiante sau bauturi alcoolice. Responsabilitati:
14. Directorul/cadrul didactic coordonator.
a)Intocmeste Planul de paza al scolii si stabilesc regului pentru accesul, paza sau circulatia in cadrul obiectivului.
b)Stabilesc atributiile profesorilor de serviciu si a celorlalte persoane din scoala in legatura cu supravegherea elevilor si insotirea persoanelor straine, mentinerea ordinii si disciplinei pe timpul programului, relatiile cu personalul de ingrijire/paza.
c)Stabilesc programul de audiente, orarul si programul, regulile de acces si comportare in scoala si le afiseaza.
d)organizeaza intruirea cadrelor didactice si a personalului auxiliar si nedidactic pentu cunoasterea prevederilor prezentului plan.
e)Informeaza elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora de prevederile p[rezentului plan.
f)Informeaza in regim de urgenta Politia, ISJ Iasi, asupra producerii unor evenimente deosebite.
g)asigura confectionarea si pastrarea ecusoanelor si vizeaza annual cele aflate in curs.
Cadrele didactice au urmatoarele resonsabilitati:
a)sa cunoasca sis a respecte indatoririle ce le revin, in calitate de professor de serviciu.
b)sa informeze in regim de urgenta in caz de producere a unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica:
-directorul la numarul 0748013663 ; 0232249627 ;
-cadrul dicactic coordonator-
-Politia la 112
c)directorul/cadrul didactic coordonator/educatori/invatatori/profesori diriginti vor organiza si realiza instruirea elevilor si parintilor pentru cunoasterea si respectarea Regulamentului de ordine interioara si a prezentului Plan de masuri.
 
Director,
Prof. SIMONA -ELENA VOINESCU
linkInapoi la inceputul paginii